kyocera
kyocera
kyocera

TASKalfa 3554ci

TASKalfa 3554ci

TASKalfa 3554ci เครื่องถ่ายเอกสารสี

ความเร็วในการพิมพ์ 35 แผ่น/ต่อนาที

ความเร็วในการสแกน 50 แผ่น/ต่อนาที

ความละเอียด 1,200×1,200 dpi

หน้าจอ 10.1″ นิ้ว

ความเร็วในการประมวลผล ARM A53 1.6 GHz

หน่วยความจำ 4 GB+ SSD 32 GB

รองรับการใช้งานต่อเดือน โดยประมาณ 50,000 แผ่น/เดือน

เงื่อนไขการบริการเบื้องต้น

ฟรีผมหมึก ฟรีอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ฟรีบริการแก้ไขปัญหา

ด้านไอที และช่างบริการ (เข้าบริการรวดเร็วภายใน 2-4 ชม.)

เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ไม่สะดุดและสะดวกในการใช้งาน

ในกรณีที่เครื่องมีปัญหา

TASKalfa 2554ci

TASKalfa 3554ci

TASKalfa 2554ci เครื่องถ่ายเอกสารสี

ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่น/ต่อนาที

ความเร็วในการสแกน 50 แผ่น/ต่อนาที

ความละเอียด 1,200×1,200 dpi

หน้าจอ 10.1″ นิ้ว

ความเร็วในการประมวลผล ARM A53 1.6 GHz

หน่วยความจำ 4 GB+ SSD 32 GB

รองรับการใช้งานต่อเดือน โดยประมาณ 50,000 แผ่น/เดือน

เงื่อนไขการบริการเบื้องต้น

ฟรีผมหมึก ฟรีอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง ฟรีบริการแก้ไขปัญหา

ด้านไอที และช่างบริการ (เข้าบริการรวดเร็วภายใน 2-4 ชม.)

เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ไม่สะดุดและสะดวกในการใช้งาน

ในกรณีที่เครื่องมีปัญหา