Apeos C3060

  ทำสำเนา/พิมพ์: สี/ขาว-ดำ 30 หน้า/นาที
  สแกน: สี/ขาว-ดำ การสแกน 2 ด้าน 80 หน้า/นาที, การสแกน 1 ด้าน 55 หน้า/นาที
  ความละเอียด ในการพิมพ์: 1200 x 2400 dpi
  รองรับ LAN แบบไร้สาย
  ความเร็วในการอ่านสูงสุดที่ 80 หน้า/นาทีสำหรับการสแกน
  โหลดเอกสารได้สูงสุด 130 แผ่น
  DADF ชุดป้อนเอกสารสองหน้าอัตโนมัติโนมัติ ช่วยลดการฉีกขาดหรือความเสียหายของเอกสาร
  สแกนอัตโนมัติโดยไม่ต้องแยกป้อนเอกสารทีละขนาด
  แปลงเอกสารที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานให้เป็นขนาดมาตรฐานโดยอัตโนมัติ

  Line
  เปรียบเทียบสเปคสินค้า
  หมวดหมู่: