epson Heat-Free

Fornt Blog (1)
epson-heatfree

เทคโนโลยี Heat-Free เพิ่มคุณค่าในธุรกิจ ด้วยความยั่งยืน

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เทคโนโลยี Heat-Free ของเอปสัน ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ ตอบโจทย์ทางเลือกของความสมดุลระหว่างการพิมพ์ประสิทธิภาพสูงและความยั่งยืน ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการพิมพ์ที่รวดเร็ว ทนทาน พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนาน และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย เปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่ไม่ใช้ความร้อน เพื่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

heat-free
heatfree

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

Up 85% ประหยัดพลังงาน
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร

Up 85% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

Up 59% ลดการใช้ชิ้นส่วนและวัสดุสิ้นเปลือง
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

Environment

ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน มาพร้อมเทคโนโลยี Heat-Free  ที่ไม่ใช้ความร้อนในการพิมพ์ ออกแบบให้พิมพ์งานได้รวดเร็วและสม่ำเสมอ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างลงตัว ทนทาน พิมพ์งานได้ต่อเนื่องยาวนาน บำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่น้อยลงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน ลดการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ถึง 59% ช่วยให้ระยะเวลาการเปลี่ยนชิ้นส่วนลดลง และการบำรุงรักษาน้อยลง ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

เทคโนโลยี Heat-Free

 

Epson
Epson