E78330dn

ค่าเช่าโปรโมชั่นพิเศษ 1,500 บาท/ต่อเดือน

  • ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x1200dpi
  • ระบบการพิมพ์ เลเซอร์สี
  • รองรับขนาดกระดาษสูงสุด A3
  • ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อนาที
  • การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ
  • รองรับกระดาษหนา 60-220 แกรม
  • หน้าจอ LED Touch Screen ขนาด 8.0 นิ้ว
Line
เปรียบเทียบสเปคสินค้า