ApeosPort-V C3376

หน่วยความจำ 4 GB (Onboard) ระดับพิมพ์สี Full Color

หน้าจอสัมผัสใหม่ขนาด 9 นิ้ว

ความละเอียดในการสแกน 600 x 600 dpi

ความละเอียดในการพิมพ์ Output Resolution 1200 x 2400 dpi,(Text TextPhoto Photo PCL6

การเชื่อมต่อ StanDardEthernet 100BASETX 10BASET,USB 2.0

 

Line
เปรียบเทียบสเปคสินค้า