AM-C5000

เครื่องพิมพ์ 4 in 1 พิมพ์ ทำสำเนา สแกน และแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)
พิมพ์รวดเร็ว 50 รูปภาพต่อนาที (พิมพ์หน้าเดียวและสองหน้า)
หมึกพิมพ์ความจุสูง 1 ชุด สามารถพิมพ์ได้ถึง 50,000 หน้า (สำหรับสีดำ) และ 30,000 หน้า (สำหรับสี)
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง – เล็ก
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์เสริมแบบใหม่
สนใจติดต่อ

Line
เปรียบเทียบสเปคสินค้า