Apeos C2450S

ทำสำเนา/พิมพ์ 24 หน้า/นาที
สแกน 50 / 60 หน้า/นาที 
ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 2,400 dpi
แผงควบคุม หน้าจอสีระบบสัมผัสที่ปรับระดับความเอียงได้ ขนาด 7 นิ้ว
มี wifi มาพร้อมในตัวเครื่อง

Line
เปรียบเทียบสเปคสินค้า